دانشگاه کارآفرین از رویکردهای مهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران/ لزوم بر توسعه قطب‌های علمی دانشگاه

دانشگاه کارآفرین از رویکردهای مهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران/ لزوم بر توسعه قطب‌های علمی دانشگاه
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: دانشگاه نسل سوم و کارآفرین از رویکردهای مهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است و آنچه مد نظر در این نسل از دانشگاه قرار دارد این است که به دانش و پژوهش نمی‌پردازد.

دانشگاه کارآفرین از رویکردهای مهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران/ لزوم بر توسعه قطب‌های علمی دانشگاه

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: دانشگاه نسل سوم و کارآفرین از رویکردهای مهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است و آنچه مد نظر در این نسل از دانشگاه قرار دارد این است که به دانش و پژوهش نمی‌پردازد.
دانشگاه کارآفرین از رویکردهای مهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران/ لزوم بر توسعه قطب‌های علمی دانشگاه

ممکن است بپسندید...