در ایران همه ادیان و قومیت‌ها در شادی و غم همواره در کنار هم بوده و خواهند بود

در ایران همه ادیان و قومیت‌ها در شادی و غم همواره در کنار هم بوده و خواهند بود
رییس جمهور در آستانه میلاد خجسته پیامبر رحمت و سعادت حضرت عیسی مسیح (ع) و همچنین آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی، در فضایی صمیمی با خانواده شهید ارمنی «ژرژ کشیش هارطون» دیدار و گفت: وگو کرد.

در ایران همه ادیان و قومیت‌ها در شادی و غم همواره در کنار هم بوده و خواهند بود

رییس جمهور در آستانه میلاد خجسته پیامبر رحمت و سعادت حضرت عیسی مسیح (ع) و همچنین آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی، در فضایی صمیمی با خانواده شهید ارمنی «ژرژ کشیش هارطون» دیدار و گفت: وگو کرد.
در ایران همه ادیان و قومیت‌ها در شادی و غم همواره در کنار هم بوده و خواهند بود

ممکن است بپسندید...