رضایت عمومی مردم از دستگاه اجرایی ضامن امنیت‌ملی است/باید گره از کار مردم گشود

رضایت عمومی مردم از دستگاه اجرایی ضامن امنیت‌ملی است/باید گره از کار مردم گشود
وزیر اطلاعات گفت: وظیفه حکومت اسلامی اجرای عدالت برای همگان است و باید در این نظام از مشکلات مردم گره‌گشایی شود.

رضایت عمومی مردم از دستگاه اجرایی ضامن امنیت‌ملی است/باید گره از کار مردم گشود

وزیر اطلاعات گفت: وظیفه حکومت اسلامی اجرای عدالت برای همگان است و باید در این نظام از مشکلات مردم گره‌گشایی شود.
رضایت عمومی مردم از دستگاه اجرایی ضامن امنیت‌ملی است/باید گره از کار مردم گشود

ممکن است بپسندید...