شفر: برد مقابل صنعت نفت یکی از بهترین هدایای کریسمسی بود که گرفته‌ام/ نباید مغرور شویم

شفر: برد مقابل صنعت نفت یکی از بهترین هدایای کریسمسی بود که گرفته‌ام/ نباید مغرور شویم
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: برد مقابل صنعت نفت یکی از بهترین هدایای کریسمسی بود که تا امروز گرفتم، اما اکنون باید روی زمین بمانیم و غرور ما را نگیرد.

شفر: برد مقابل صنعت نفت یکی از بهترین هدایای کریسمسی بود که گرفته‌ام/ نباید مغرور شویم

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: برد مقابل صنعت نفت یکی از بهترین هدایای کریسمسی بود که تا امروز گرفتم، اما اکنون باید روی زمین بمانیم و غرور ما را نگیرد.
شفر: برد مقابل صنعت نفت یکی از بهترین هدایای کریسمسی بود که گرفته‌ام/ نباید مغرور شویم

ممکن است بپسندید...