گسل‌های تهران همیشه فعال است/تهران آماده زلزله نیست

گسل‌های تهران همیشه فعال است/تهران آماده زلزله نیست
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه زلزله اخیر، شتاب بالایی داشت و از لحاظ بزرگی ، بزرگی بالایی نداشت، گفت: تهران آمادگی مبارزه و امداد و نجات برای زلزله سنگین را ندارد.

گسل‌های تهران همیشه فعال است/تهران آماده زلزله نیست

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه زلزله اخیر، شتاب بالایی داشت و از لحاظ بزرگی ، بزرگی بالایی نداشت، گفت: تهران آمادگی مبارزه و امداد و نجات برای زلزله سنگین را ندارد.
گسل‌های تهران همیشه فعال است/تهران آماده زلزله نیست

ممکن است بپسندید...