ادعای جدید «تروریستی» عربستان علیه ایران

ادعای جدید «تروریستی» عربستان علیه ایران
سخنگوی وزارت کشور عربستان با طرح ادعاهای بی‌اساس، گفت: با تروریست‌هایی روبه‌رو هستیم که با ایران ارتباط دارند.

ادعای جدید «تروریستی» عربستان علیه ایران

سخنگوی وزارت کشور عربستان با طرح ادعاهای بی‌اساس، گفت: با تروریست‌هایی روبه‌رو هستیم که با ایران ارتباط دارند.
ادعای جدید «تروریستی» عربستان علیه ایران

ممکن است بپسندید...