اکران «کمدی انسانی» آغاز شد

اکران «کمدی انسانی» آغاز شد
«کمدی انسانی» آخرین ساخته محمدهادی کریمی در نیمه دوم دی ماه پس از «قاتل اهلی» در گروه آزادی روی پرده می‌رود.

اکران «کمدی انسانی» آغاز شد

«کمدی انسانی» آخرین ساخته محمدهادی کریمی در نیمه دوم دی ماه پس از «قاتل اهلی» در گروه آزادی روی پرده می‌رود.
اکران «کمدی انسانی» آغاز شد

ممکن است بپسندید...