ششمین محفل اوج هنر به پاسداشت نادر طالب زاده

ششمین محفل اوج هنر به پاسداشت نادر طالب زاده
ششمین محفل اوج هنر به پاسداشت هنرمند انقلابی نادر طالب زاده با عنوان «آقای نادر» عصر امروز دوشنبه و با حضور شخصیت های هنری – رسانه ای در نخلستان مرکز فرهنگی رسانه ای اوج برگزار شد.

ششمین محفل اوج هنر به پاسداشت نادر طالب زاده

ششمین محفل اوج هنر به پاسداشت هنرمند انقلابی نادر طالب زاده با عنوان «آقای نادر» عصر امروز دوشنبه و با حضور شخصیت های هنری – رسانه ای در نخلستان مرکز فرهنگی رسانه ای اوج برگزار شد.
ششمین محفل اوج هنر به پاسداشت نادر طالب زاده

ممکن است بپسندید...