ماجرای لکسوس شاسی بلند NX۳۰۰ روکش طلای پاساژ تجریش+عکس

ماجرای لکسوس شاسی بلند NX۳۰۰ روکش طلای پاساژ تجریش+عکس
یکی از مراکز خرید تجریش برای ترغیب خرید مشتریان، ۱ دستگاه لکسوس روکش طلا را به عنوان جایزه در میان طلافروشان پارک کرده است!

ماجرای لکسوس شاسی بلند NX۳۰۰ روکش طلای پاساژ تجریش+عکس

یکی از مراکز خرید تجریش برای ترغیب خرید مشتریان، ۱ دستگاه لکسوس روکش طلا را به عنوان جایزه در میان طلافروشان پارک کرده است!
ماجرای لکسوس شاسی بلند NX۳۰۰ روکش طلای پاساژ تجریش+عکس

ممکن است بپسندید...