نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت برگزار می‌شود

نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت برگزار می‌شود
نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت 6 و7 دی ماه در دانشگاه کوثر خراسان شمالی برگزار می‌شود.

نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت برگزار می‌شود

نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت 6 و7 دی ماه در دانشگاه کوثر خراسان شمالی برگزار می‌شود.
نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...