یورش بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی به غزه

یورش بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی به غزه
بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه) در چندین نوبت مواضع مقاومت و منازل مسکونی در نوار غزه را بمباران کردند و قایق‌های جنگی این رژیم نیز به سوی ماهیگیران فلسطینی در آب‌های نوار غزه شلیک کردند.

یورش بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی به غزه

بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه) در چندین نوبت مواضع مقاومت و منازل مسکونی در نوار غزه را بمباران کردند و قایق‌های جنگی این رژیم نیز به سوی ماهیگیران فلسطینی در آب‌های نوار غزه شلیک کردند.
یورش بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی به غزه

ممکن است بپسندید...