آمریکا ۲ مقام کره شمالی را در ارتباط با برنامه موشکی تحریم کرد

آمریکا ۲ مقام کره شمالی را در ارتباط با برنامه موشکی تحریم کرد
وزارت خزانه داری آمریکا ۲ مقام کره شمالی را در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک این کشور تحت تحریم قرار داد.

آمریکا ۲ مقام کره شمالی را در ارتباط با برنامه موشکی تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا ۲ مقام کره شمالی را در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک این کشور تحت تحریم قرار داد.
آمریکا ۲ مقام کره شمالی را در ارتباط با برنامه موشکی تحریم کرد

ممکن است بپسندید...