امنیت منطقه در سایه جمهوری اسلامی تامین می‌شود، بازار فروش را نباید دیگران پر کنند

امنیت منطقه در سایه جمهوری اسلامی تامین می‌شود، بازار فروش را نباید دیگران پر کنند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی که به مناسبت سالروز تاسیس سپاه حفاظت ایراد شد، اظهار داشت: یکی از خلاءهای بزرگی که طی 300 سال در ایران بوجود آمد خلاء اقتدار بود که کشور و جامعه وهويت ما را آسیب پذیر کرد.

امنیت منطقه در سایه جمهوری اسلامی تامین می‌شود، بازار فروش را نباید دیگران پر کنند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی که به مناسبت سالروز تاسیس سپاه حفاظت ایراد شد، اظهار داشت: یکی از خلاءهای بزرگی که طی 300 سال در ایران بوجود آمد خلاء اقتدار بود که کشور و جامعه وهويت ما را آسیب پذیر کرد.
امنیت منطقه در سایه جمهوری اسلامی تامین می‌شود، بازار فروش را نباید دیگران پر کنند

ممکن است بپسندید...