انقلاب اسلامی خلاء امنیت و اقتدار را درکشور پر کرد / امنیت منطقه در سایه جمهوری اسلامی تامین می‌شود، بازار فروش را نباید دیگران پر کنند

انقلاب اسلامی خلاء امنیت و اقتدار را درکشور پر کرد / امنیت منطقه در سایه جمهوری اسلامی تامین می‌شود، بازار فروش را نباید دیگران پر کنند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی که به مناسبت 5 دی سالروز تاسیس سپاه حفاظت هواپیمایی ایراد شد، اظهار داشت: یکی از خلاءهای بزرگی که طی 300 سال در ایران بوجود آمد خلاء اقتدار بود که کشور و جامعه وهويت ما را آسیب پذیر کرد.

انقلاب اسلامی خلاء امنیت و اقتدار را درکشور پر کرد / امنیت منطقه در سایه جمهوری اسلامی تامین می‌شود، بازار فروش را نباید دیگران پر کنند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی که به مناسبت 5 دی سالروز تاسیس سپاه حفاظت هواپیمایی ایراد شد، اظهار داشت: یکی از خلاءهای بزرگی که طی 300 سال در ایران بوجود آمد خلاء اقتدار بود که کشور و جامعه وهويت ما را آسیب پذیر کرد.
انقلاب اسلامی خلاء امنیت و اقتدار را درکشور پر کرد / امنیت منطقه در سایه جمهوری اسلامی تامین می‌شود، بازار فروش را نباید دیگران پر کنند

ممکن است بپسندید...