انگلیس از تعمیر ناوشکن‌های ایرانی در طول جنگ تحمیلی ممانعت کرده است

انگلیس از تعمیر ناوشکن‌های ایرانی در طول جنگ تحمیلی ممانعت کرده است
اسناد وزارت خارجه انگلیس که جدیداً از طبقه‌بندی خارج شده، نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها در طی جنگ تحمیلی، از فروش قطعات شناور‌های نظامی به ایران و حتی تعمیر این شناور‌ها در مستعمرات خود جلوگیری می‌کردند.

انگلیس از تعمیر ناوشکن‌های ایرانی در طول جنگ تحمیلی ممانعت کرده است

اسناد وزارت خارجه انگلیس که جدیداً از طبقه‌بندی خارج شده، نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها در طی جنگ تحمیلی، از فروش قطعات شناور‌های نظامی به ایران و حتی تعمیر این شناور‌ها در مستعمرات خود جلوگیری می‌کردند.
انگلیس از تعمیر ناوشکن‌های ایرانی در طول جنگ تحمیلی ممانعت کرده است

ممکن است بپسندید...