بازداشت سرکرده ارشد گروه تروریستی داعش در لبنان

بازداشت سرکرده ارشد گروه تروریستی داعش در لبنان
نیروهای امنیتی لبنان یک سرکرده ارشد گروه تروریستی داعش را در استان بقاع این کشور شناسایی و بازداشت کردند.

بازداشت سرکرده ارشد گروه تروریستی داعش در لبنان

نیروهای امنیتی لبنان یک سرکرده ارشد گروه تروریستی داعش را در استان بقاع این کشور شناسایی و بازداشت کردند.
بازداشت سرکرده ارشد گروه تروریستی داعش در لبنان

ممکن است بپسندید...