بیانیه انصارالله یمن در واکنش به کشتار سعودی‌ها در بازار تعز

بیانیه انصارالله یمن در واکنش به کشتار سعودی‌ها در بازار تعز
جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که جنایت سعودی‌ها در شهر تعز بیانگر شکست این رژیم در یمن است.

بیانیه انصارالله یمن در واکنش به کشتار سعودی‌ها در بازار تعز

جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که جنایت سعودی‌ها در شهر تعز بیانگر شکست این رژیم در یمن است.
بیانیه انصارالله یمن در واکنش به کشتار سعودی‌ها در بازار تعز

ممکن است بپسندید...