• دسته‌بندی نشده

محاکمه‌ی عادلانه سران فتنه حق ملت شریف ایران است

محاکمه‌ی عادلانه سران فتنه حق ملت شریف ایران است
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های اردبیل طی بیانیه‌ای خواستار محاکمه‌ی عادلانه و به دور از اغراض سیاسی سران فتنه شدند.

محاکمه‌ی عادلانه سران فتنه حق ملت شریف ایران است

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های اردبیل طی بیانیه‌ای خواستار محاکمه‌ی عادلانه و به دور از اغراض سیاسی سران فتنه شدند.
محاکمه‌ی عادلانه سران فتنه حق ملت شریف ایران است

ممکن است بپسندید...