مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشگاه علم و صنعت

مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشگاه علم و صنعت
مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشگاه علم و صنعت بعد از امروز 5دی ماه با حضور دکتر برخورداری ریاست این دانشگاه در تالار بهرامی برگزار شد

مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشگاه علم و صنعت

مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشگاه علم و صنعت بعد از امروز 5دی ماه با حضور دکتر برخورداری ریاست این دانشگاه در تالار بهرامی برگزار شد
مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشگاه علم و صنعت

ممکن است بپسندید...