مصوبه تازه مجلس در حمایت از تشکل‌های مردم نهاد و حامی معلولان/ هفته‌ای ۵ ساعت برنامه رایگان در صدا و سیما

مصوبه تازه مجلس در حمایت از تشکل‌های مردم نهاد و حامی معلولان/ هفته‌ای ۵ ساعت برنامه رایگان در صدا و سیما
نمایندگان در مصوبه امروز مجلس سازمان صدا و سیما را مکلف کردند که حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‏‌های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت اختصاص دهد.

مصوبه تازه مجلس در حمایت از تشکل‌های مردم نهاد و حامی معلولان/ هفته‌ای ۵ ساعت برنامه رایگان در صدا و سیما

نمایندگان در مصوبه امروز مجلس سازمان صدا و سیما را مکلف کردند که حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‏‌های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت اختصاص دهد.
مصوبه تازه مجلس در حمایت از تشکل‌های مردم نهاد و حامی معلولان/ هفته‌ای ۵ ساعت برنامه رایگان در صدا و سیما

ممکن است بپسندید...