منتظر گزارش آقای دادستان درباره برخورد با یقه‌سفیدهای قاچاقچی هستیم/ اعلام بدون عمل افکار عمومی را نگران می‌کند

منتظر گزارش آقای دادستان درباره برخورد با یقه‌سفیدهای قاچاقچی هستیم/ اعلام بدون عمل افکار عمومی را نگران می‌کند
نماینده مردم تبریز گفت: منتظر هستیم قوه قضاییه بگوید در خصوص برخورد با یقه‌سفیدان چه کاری انجام داده است.

منتظر گزارش آقای دادستان درباره برخورد با یقه‌سفیدهای قاچاقچی هستیم/ اعلام بدون عمل افکار عمومی را نگران می‌کند

نماینده مردم تبریز گفت: منتظر هستیم قوه قضاییه بگوید در خصوص برخورد با یقه‌سفیدان چه کاری انجام داده است.
منتظر گزارش آقای دادستان درباره برخورد با یقه‌سفیدهای قاچاقچی هستیم/ اعلام بدون عمل افکار عمومی را نگران می‌کند

ممکن است بپسندید...