«اشنوگل» ارزان‌ترین فیلم دفاع مقدس است/ با همه بی‌مهری‌ها فیلم را ساختم

«اشنوگل» ارزان‌ترین فیلم دفاع مقدس است/ با همه بی‌مهری‌ها فیلم را ساختم
تهیه کننده فیلم اشنوگل گفت: افتخار دارم اعلام کنم که باوجود همه مشکلات، سختی‌ها و بی مهری ها، ارزان‌ترین فیلم دفاع مقدس را ساخته ام.

«اشنوگل» ارزان‌ترین فیلم دفاع مقدس است/ با همه بی‌مهری‌ها فیلم را ساختم

تهیه کننده فیلم اشنوگل گفت: افتخار دارم اعلام کنم که باوجود همه مشکلات، سختی‌ها و بی مهری ها، ارزان‌ترین فیلم دفاع مقدس را ساخته ام.
«اشنوگل» ارزان‌ترین فیلم دفاع مقدس است/ با همه بی‌مهری‌ها فیلم را ساختم

ممکن است بپسندید...