امیر موسوی: زلزله سرپل ذهاب منجر به آمادگی بیشتر ارتش شد+تصاویر

امیر موسوی: زلزله سرپل ذهاب منجر به آمادگی بیشتر ارتش شد+تصاویر
فرمانده کل ارتش گفت: زلزله اخیر سرپل ذهاب باعث شد تا ما آمادگی‌ها را وسعت ببخشیم و اشتباهاتمان و نقاط ضعف را برطرف کنیم و آمادگی بیشتری در یگان‌های خود ایجاد کنیم.

امیر موسوی: زلزله سرپل ذهاب منجر به آمادگی بیشتر ارتش شد+تصاویر

فرمانده کل ارتش گفت: زلزله اخیر سرپل ذهاب باعث شد تا ما آمادگی‌ها را وسعت ببخشیم و اشتباهاتمان و نقاط ضعف را برطرف کنیم و آمادگی بیشتری در یگان‌های خود ایجاد کنیم.
امیر موسوی: زلزله سرپل ذهاب منجر به آمادگی بیشتر ارتش شد+تصاویر

ممکن است بپسندید...