انفجار در فروشگاهی در سن پترزبورگ

انفجار در فروشگاهی در سن پترزبورگ
وقوع انفجار در فروشگاهی در مرز سن پترزبورگ دستکم ۹ زخمی بر جای گذاشته است.

انفجار در فروشگاهی در سن پترزبورگ

وقوع انفجار در فروشگاهی در مرز سن پترزبورگ دستکم ۹ زخمی بر جای گذاشته است.
انفجار در فروشگاهی در سن پترزبورگ

ممکن است بپسندید...