تشییع و تدفین پيكر شش شهید مدافع حرم در قم

تشییع و تدفین پيكر شش شهید مدافع حرم در قم
پیکر پاک شش شهید مدافع حرم از مسجد امام حسن عسگری (ع) قم تا حرم حضرت معصومه (س) تشییع و تدفین و در قطعه ٣١
شھدای مدافع حرم بھشت معصومه (س) ارام گرفتند.

تشییع و تدفین پيكر شش شهید مدافع حرم در قم

پیکر پاک شش شهید مدافع حرم از مسجد امام حسن عسگری (ع) قم تا حرم حضرت معصومه (س) تشییع و تدفین و در قطعه ٣١
شھدای مدافع حرم بھشت معصومه (س) ارام گرفتند.
تشییع و تدفین پيكر شش شهید مدافع حرم در قم

ممکن است بپسندید...