تهران و البرز با زلزله ۴.۲ ریشتری لرزیدند/ خسارت گزارش نشده است

تهران و البرز با زلزله ۴.۲ ریشتری لرزیدند/ خسارت گزارش نشده است
استان‌های تهران و البرز ساعت ۵۴ دقیقه پس از نیمه شب چهارشنبه با زلزله ۴.۲ ریشتری لرزیدند.

تهران و البرز با زلزله ۴.۲ ریشتری لرزیدند/ خسارت گزارش نشده است

استان‌های تهران و البرز ساعت ۵۴ دقیقه پس از نیمه شب چهارشنبه با زلزله ۴.۲ ریشتری لرزیدند.
تهران و البرز با زلزله ۴.۲ ریشتری لرزیدند/ خسارت گزارش نشده است

ممکن است بپسندید...