تیم‌های فوتسال ایران کاندیدای بهترین تیم‌های فوتسال جهان شدند

تیم‌های فوتسال ایران کاندیدای بهترین تیم‌های فوتسال جهان شدند
تیم ملی فوتسال ایران و تیم زیر ۲۰ سال کشورمان در جمع ۱۰ کاندیدای تیم‌های برتر دنیا در سال ۲۰۱۷ قرار گرفتند.

تیم‌های فوتسال ایران کاندیدای بهترین تیم‌های فوتسال جهان شدند

تیم ملی فوتسال ایران و تیم زیر ۲۰ سال کشورمان در جمع ۱۰ کاندیدای تیم‌های برتر دنیا در سال ۲۰۱۷ قرار گرفتند.
تیم‌های فوتسال ایران کاندیدای بهترین تیم‌های فوتسال جهان شدند

ممکن است بپسندید...