خیابان‌های ملارد و تهران قفل نشده است/ خسارتی گزارش نشد

خیابان‌های ملارد و تهران قفل نشده است/ خسارتی گزارش نشد
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان تهران گفت: خوشبختانه زلزله بامداد چهارشنبه خیابان‌های ملارد و تهران را قفل نکرد.

خیابان‌های ملارد و تهران قفل نشده است/ خسارتی گزارش نشد

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان تهران گفت: خوشبختانه زلزله بامداد چهارشنبه خیابان‌های ملارد و تهران را قفل نکرد.
خیابان‌های ملارد و تهران قفل نشده است/ خسارتی گزارش نشد

ممکن است بپسندید...