سرنوشت دشمن امروز در دستان ما افتاده است

سرنوشت دشمن امروز در دستان ما افتاده است
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مشکل استکبار در منطقه امروز جز با اراده ما قابل حل نیست و سرنوشت او در دستان ما قرار گرفته است.

سرنوشت دشمن امروز در دستان ما افتاده است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مشکل استکبار در منطقه امروز جز با اراده ما قابل حل نیست و سرنوشت او در دستان ما قرار گرفته است.
سرنوشت دشمن امروز در دستان ما افتاده است

ممکن است بپسندید...