مطالبات رهبر انقلاب در مورد دانشگاه‌ها را محقق کنیم

مطالبات رهبر انقلاب در مورد دانشگاه‌ها را محقق کنیم
مسئول نهاد رهبری دانشگاه‌های استان اصفهان گفت: باید دست به دست یکدیگر داده و اقدامات خوبی را برای دانشگاه‌ها رقم بزنیم و مطالبات رهبر انقلاب در مورد دانشگاه‌ها را محقق کنیم.

مطالبات رهبر انقلاب در مورد دانشگاه‌ها را محقق کنیم

مسئول نهاد رهبری دانشگاه‌های استان اصفهان گفت: باید دست به دست یکدیگر داده و اقدامات خوبی را برای دانشگاه‌ها رقم بزنیم و مطالبات رهبر انقلاب در مورد دانشگاه‌ها را محقق کنیم.
مطالبات رهبر انقلاب در مورد دانشگاه‌ها را محقق کنیم

ممکن است بپسندید...