نگاهی به کارنامه ۲۹ ساله زلاتکو ایوانکوویچ

نگاهی به کارنامه ۲۹ ساله زلاتکو ایوانکوویچ
سرمربی سابق تیم برق شیراز به عنوان جایگزین سره تن چوک فعالیت خود را در جمع سرخپوشان آغاز کرد.

نگاهی به کارنامه ۲۹ ساله زلاتکو ایوانکوویچ

سرمربی سابق تیم برق شیراز به عنوان جایگزین سره تن چوک فعالیت خود را در جمع سرخپوشان آغاز کرد.
نگاهی به کارنامه ۲۹ ساله زلاتکو ایوانکوویچ

ممکن است بپسندید...