هواپیمای سعودی با ۳۰۰ مسافر دچار حادثه شد

هواپیمای سعودی با ۳۰۰ مسافر دچار حادثه شد
یک فروند ایرباس خطوط هوایی عربستان سعودی در حالی‌که با سیصد مسافر از هند عازم ریاض بود، دچار نقص فنی شد.

هواپیمای سعودی با ۳۰۰ مسافر دچار حادثه شد

یک فروند ایرباس خطوط هوایی عربستان سعودی در حالی‌که با سیصد مسافر از هند عازم ریاض بود، دچار نقص فنی شد.
هواپیمای سعودی با ۳۰۰ مسافر دچار حادثه شد

ممکن است بپسندید...