کشف نامه‌ای منتسب به ابوبکر البغدادی در ترکیه

کشف نامه‌ای منتسب به ابوبکر البغدادی در ترکیه
نیرو‌های امنیتی ترکیه با بازداشت ۵۴ مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش، نامه‌ای را که گفته می‌شود به دست سرکرده این گروه نوشته شده کشف کردند.

کشف نامه‌ای منتسب به ابوبکر البغدادی در ترکیه

نیرو‌های امنیتی ترکیه با بازداشت ۵۴ مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش، نامه‌ای را که گفته می‌شود به دست سرکرده این گروه نوشته شده کشف کردند.
کشف نامه‌ای منتسب به ابوبکر البغدادی در ترکیه

ممکن است بپسندید...