استقلال خوزستان صفر – استقلال تهران 3؛ گردوخاک «شفر» در اهواز!

استقلال خوزستان صفر – استقلال تهران 3؛ گردوخاک «شفر» در اهواز!
تیم استقلال در ادامه روند عالی خود با ۳ گل همنام خوزستانی‌اش را درهم شکست.

استقلال خوزستان صفر – استقلال تهران 3؛ گردوخاک «شفر» در اهواز!

تیم استقلال در ادامه روند عالی خود با ۳ گل همنام خوزستانی‌اش را درهم شکست.
استقلال خوزستان صفر – استقلال تهران 3؛ گردوخاک «شفر» در اهواز!

ممکن است بپسندید...