بارزانی: مساله فرودگاه‌ها اهرم فشار بغداد علیه کردستان است

بارزانی: مساله فرودگاه‌ها اهرم فشار بغداد علیه کردستان است
نخست‏وزیر منطقه کردستان عراق با تاکید بر استقبال اربیل از مذاکره با بغداد برای حل مشکلات دو طرف اعلام کرد که پیشتر درباره مذاکره درباره تعلیق پرواز‌ها بین المللی از فرودگاه‎های اربیل و سلیمانیه اعلام آمادگی کرده بودیم.

بارزانی: مساله فرودگاه‌ها اهرم فشار بغداد علیه کردستان است

نخست‏وزیر منطقه کردستان عراق با تاکید بر استقبال اربیل از مذاکره با بغداد برای حل مشکلات دو طرف اعلام کرد که پیشتر درباره مذاکره درباره تعلیق پرواز‌ها بین المللی از فرودگاه‎های اربیل و سلیمانیه اعلام آمادگی کرده بودیم.
بارزانی: مساله فرودگاه‌ها اهرم فشار بغداد علیه کردستان است

ممکن است بپسندید...