بازار داغ سلفی و حضور پرتعداد هواداران استقلال در غدیر

بازار داغ سلفی و حضور پرتعداد هواداران استقلال در غدیر
بازیکنان استقلال با تشویق شدید هوادارانشان وارد استادیوم غدیر شدند.

بازار داغ سلفی و حضور پرتعداد هواداران استقلال در غدیر

بازیکنان استقلال با تشویق شدید هوادارانشان وارد استادیوم غدیر شدند.
بازار داغ سلفی و حضور پرتعداد هواداران استقلال در غدیر

ممکن است بپسندید...