بازخوانی راهبردهای تازه امنیت ملی آمریکا/ چرا ایالات‌متحده برای اثبات رژیم صهیونیستی برابر دنیا ایستاد؟

بازخوانی راهبردهای تازه امنیت ملی آمریکا/ چرا ایالات‌متحده برای اثبات رژیم صهیونیستی برابر دنیا ایستاد؟
ترامپ در راهبرد جدید، از کره شمالی و ایران به عنوان مهمترین تهدیدات برای امنیت آمریکا نام برده است. ترامپ از گروه‌های افراطی مانند داعش و القاعده نیز به عنوان دیگر تهدیدات مهم علیه امنیت آمریکا یاد کرده است.

بازخوانی راهبردهای تازه امنیت ملی آمریکا/ چرا ایالات‌متحده برای اثبات رژیم صهیونیستی برابر دنیا ایستاد؟

ترامپ در راهبرد جدید، از کره شمالی و ایران به عنوان مهمترین تهدیدات برای امنیت آمریکا نام برده است. ترامپ از گروه‌های افراطی مانند داعش و القاعده نیز به عنوان دیگر تهدیدات مهم علیه امنیت آمریکا یاد کرده است.
بازخوانی راهبردهای تازه امنیت ملی آمریکا/ چرا ایالات‌متحده برای اثبات رژیم صهیونیستی برابر دنیا ایستاد؟

ممکن است بپسندید...