بعید می‌دانم آماده‌سازی خاصی در برابر زلزله انجام شده باشد/ اگر هم کاری کردند لابد محرمانه بوده!

بعید می‌دانم آماده‌سازی خاصی در برابر زلزله انجام شده باشد/ اگر هم کاری کردند لابد محرمانه بوده!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اصلاً آقایان نشسته‌اند ببینند باید چه کار کنند؟ بنده چیزی نشنیدم اگر هم کاری کرده باشند محرمانه بوده و من از آن بی‌خبرم!

بعید می‌دانم آماده‌سازی خاصی در برابر زلزله انجام شده باشد/ اگر هم کاری کردند لابد محرمانه بوده!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اصلاً آقایان نشسته‌اند ببینند باید چه کار کنند؟ بنده چیزی نشنیدم اگر هم کاری کرده باشند محرمانه بوده و من از آن بی‌خبرم!
بعید می‌دانم آماده‌سازی خاصی در برابر زلزله انجام شده باشد/ اگر هم کاری کردند لابد محرمانه بوده!

ممکن است بپسندید...