ترافیک نیمه‌سنگین و پرحجم در محور هراز به سمت استان‌های شمالی

ترافیک نیمه‌سنگین و پرحجم در محور هراز به سمت استان‌های شمالی
فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران گفت: تردد در محورهای شرق استان تهران به سمت شهرهای شمالی نیمه‌سنگین و در شهرهای عبوری این جاده به‌صورت سنگین اما روان در جریان است.

ترافیک نیمه‌سنگین و پرحجم در محور هراز به سمت استان‌های شمالی

فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران گفت: تردد در محورهای شرق استان تهران به سمت شهرهای شمالی نیمه‌سنگین و در شهرهای عبوری این جاده به‌صورت سنگین اما روان در جریان است.
ترافیک نیمه‌سنگین و پرحجم در محور هراز به سمت استان‌های شمالی

ممکن است بپسندید...