تیراندازی در مدرسه‌ای در ترکیه/ ۷ تن زخمی شدند

تیراندازی در مدرسه‌ای در ترکیه/ ۷ تن زخمی شدند
تیراندازی فردی ناشناس در شهر «غازیان تپه» ترکیه به زخمی شدن دست کم ۷ تن از جمله ۵ کودک انجامید.

تیراندازی در مدرسه‌ای در ترکیه/ ۷ تن زخمی شدند

تیراندازی فردی ناشناس در شهر «غازیان تپه» ترکیه به زخمی شدن دست کم ۷ تن از جمله ۵ کودک انجامید.
تیراندازی در مدرسه‌ای در ترکیه/ ۷ تن زخمی شدند

ممکن است بپسندید...