مرز‌های کردستان تا هفته آینده بازگشایی می‌شود

مرز‌های کردستان تا هفته آینده بازگشایی می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاع اجتماعی گفت: آقای روحانی باتوجه به اهمیت مرز‌های کشور به شدت با بسته شدن مرز‌ها واکنش نشان داده و اظهار کردند تا هفته آینده باز شوند.

مرز‌های کردستان تا هفته آینده بازگشایی می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاع اجتماعی گفت: آقای روحانی باتوجه به اهمیت مرز‌های کشور به شدت با بسته شدن مرز‌ها واکنش نشان داده و اظهار کردند تا هفته آینده باز شوند.
مرز‌های کردستان تا هفته آینده بازگشایی می‌شود

ممکن است بپسندید...