معرفی سرپرست جدید دانشگاه شیراز

معرفی سرپرست جدید دانشگاه شیراز
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی «حمید نادگران» را به عنوان سرپرست دانشگاه شیراز معرفی کرد.

معرفی سرپرست جدید دانشگاه شیراز

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی «حمید نادگران» را به عنوان سرپرست دانشگاه شیراز معرفی کرد.
معرفی سرپرست جدید دانشگاه شیراز

ممکن است بپسندید...