نظام با کسانی که کشور را به مخاطره انداختند مماشت کرده و الان این افراد وزیر هستند/ حصر با دستور شورای عالی امنیت ملی اجرا شد

نظام با کسانی که کشور را به مخاطره انداختند مماشت کرده و الان این افراد وزیر هستند/ حصر با دستور شورای عالی امنیت ملی اجرا شد
موسی‌زاده در کاروان روایت فتنه به مناسبت گرامیداشت حماسه ۹ دی گفت: متاسفانه نظام با کسانی که کشور را به مخاطره انداخته اند مماشت کرده و الان این افراد وزیر هستند، در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که چنین افرادی پست‌های کلیدی را بگیرند.

نظام با کسانی که کشور را به مخاطره انداختند مماشت کرده و الان این افراد وزیر هستند/ حصر با دستور شورای عالی امنیت ملی اجرا شد

موسی‌زاده در کاروان روایت فتنه به مناسبت گرامیداشت حماسه ۹ دی گفت: متاسفانه نظام با کسانی که کشور را به مخاطره انداخته اند مماشت کرده و الان این افراد وزیر هستند، در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که چنین افرادی پست‌های کلیدی را بگیرند.
نظام با کسانی که کشور را به مخاطره انداختند مماشت کرده و الان این افراد وزیر هستند/ حصر با دستور شورای عالی امنیت ملی اجرا شد

ممکن است بپسندید...