پیام آیت‌الله نوری‌همدانی به حزب‌الله لبنان: بر اسرائیل غاصب پیروز می‌شویم

پیام آیت‌الله نوری‌همدانی به حزب‌الله لبنان: بر اسرائیل غاصب پیروز می‌شویم
مرجع تقلید شیعیان خطاب به نخبگان لبنانی گفت: سلام ما را به حزب‌الله لبنان برسانید و بگویید ما صیوف خود را از دماع سیراب می‌کنیم تا بتوانیم بر اسرائیل غاصب پیروز شویم.

پیام آیت‌الله نوری‌همدانی به حزب‌الله لبنان: بر اسرائیل غاصب پیروز می‌شویم

مرجع تقلید شیعیان خطاب به نخبگان لبنانی گفت: سلام ما را به حزب‌الله لبنان برسانید و بگویید ما صیوف خود را از دماع سیراب می‌کنیم تا بتوانیم بر اسرائیل غاصب پیروز شویم.
پیام آیت‌الله نوری‌همدانی به حزب‌الله لبنان: بر اسرائیل غاصب پیروز می‌شویم

ممکن است بپسندید...