اختتامیه جشنواره تئاتر شهر

اختتامیه جشنواره تئاتر شهر
مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر شهر با حضور شهردار محترم تهران عصر پنجشنبه 7 دی ماه در پردیس تهران برگزار شد.

اختتامیه جشنواره تئاتر شهر

مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر شهر با حضور شهردار محترم تهران عصر پنجشنبه 7 دی ماه در پردیس تهران برگزار شد.
اختتامیه جشنواره تئاتر شهر

ممکن است بپسندید...