امیری: از هفته آینده می‌توانم برای پرسپولیس به میدان بروم

امیری: از هفته آینده می‌توانم برای پرسپولیس به میدان بروم
بازیکن ملی پوش پرسپولیس، گفت: خوشبختانه مصدومیتم به صورت کامل برطرف شده و از هفته آینده می‌توانم به صورت کامل در اختیار پرسپولیس باشم.

امیری: از هفته آینده می‌توانم برای پرسپولیس به میدان بروم

بازیکن ملی پوش پرسپولیس، گفت: خوشبختانه مصدومیتم به صورت کامل برطرف شده و از هفته آینده می‌توانم به صورت کامل در اختیار پرسپولیس باشم.
امیری: از هفته آینده می‌توانم برای پرسپولیس به میدان بروم

ممکن است بپسندید...