بازسازی مراکز فرهنگی و هنری مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

بازسازی مراکز فرهنگی و هنری مناطق زلزله‌زده کرمانشاه
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مراکز فرهنگی و هنری آسیب دیده در زلزله بازسازی می‌شوند و بخشی از کار‌های آن‌ها با اعتبارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی نیز با اعتبارات ملی جبران می‌شود.

بازسازی مراکز فرهنگی و هنری مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مراکز فرهنگی و هنری آسیب دیده در زلزله بازسازی می‌شوند و بخشی از کار‌های آن‌ها با اعتبارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی نیز با اعتبارات ملی جبران می‌شود.
بازسازی مراکز فرهنگی و هنری مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

ممکن است بپسندید...