بنگلادش 100 هزار پناهجوی روهینگیا را به میانمارباز می گرداند

بنگلادش 100 هزار پناهجوی روهینگیا را به میانمارباز می گرداند
دولت بنگلادش قصد دارد در اولین مرحله از برنامه بازگشت پناهجویان روهینگیا به زادگاه خود، 100 هزار نفر را به میانمار بازگرداند.

بنگلادش 100 هزار پناهجوی روهینگیا را به میانمارباز می گرداند

دولت بنگلادش قصد دارد در اولین مرحله از برنامه بازگشت پناهجویان روهینگیا به زادگاه خود، 100 هزار نفر را به میانمار بازگرداند.
بنگلادش 100 هزار پناهجوی روهینگیا را به میانمارباز می گرداند

ممکن است بپسندید...