بوئینگ در مورد فروش هواپیما به ایران، از سیاست دولت آمریکا تبعیت می‌کند

بوئینگ در مورد فروش هواپیما به ایران، از سیاست دولت آمریکا تبعیت می‌کند
سخنگوی بوئینگ به خبرگزاری ترند گفت که در قضیه فروش هواپیماهای مسافربری به ایران، از سیاست‌ها و رویکرد دولت آمریکا در قبال تهران پیروی می‌کنند.

بوئینگ در مورد فروش هواپیما به ایران، از سیاست دولت آمریکا تبعیت می‌کند

سخنگوی بوئینگ به خبرگزاری ترند گفت که در قضیه فروش هواپیماهای مسافربری به ایران، از سیاست‌ها و رویکرد دولت آمریکا در قبال تهران پیروی می‌کنند.
بوئینگ در مورد فروش هواپیما به ایران، از سیاست دولت آمریکا تبعیت می‌کند

ممکن است بپسندید...