حمایت رسمی دولت ترامپ از اغتشاشات در برخی شهرهای ایران

حمایت رسمی دولت ترامپ از اغتشاشات در برخی شهرهای ایران
وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای مداخله‌جویانه از اغتشاشات در برخی شهر‌های ایران حمایت کرده است.

حمایت رسمی دولت ترامپ از اغتشاشات در برخی شهرهای ایران

وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای مداخله‌جویانه از اغتشاشات در برخی شهر‌های ایران حمایت کرده است.
حمایت رسمی دولت ترامپ از اغتشاشات در برخی شهرهای ایران

ممکن است بپسندید...